ORGANIZATOR DOGAĐANJA

 
   

Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek, Zagreb

 

Počasni odbor:

 

Prof. dr. sc. Dragan Primorac, ministar MZOŠ

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu

Akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci

Akademik Milan Moguš, predsjednik HAZU

Prof. dr. sc. Ivan Habdija, dekan PMF-a, Zagreb

Mr. sc. Ivan Čačić, ravnatelj DHMZ-a

Akademik Dragutin Skoko, PMF i HAZU

Dr. sc. Amir Muzur, gradonačelnik Opatije

Prof. dr. sc. Peter Suhadolc, gen. tajnik IASPEI-a

Prof. dr. sc. Branka Penzar, PMF

Prof. dr. sc. Ivan Penzar, PMF

Prof. dr. sc. Nadežda Šinik, PMF

Prof. dr. sc. Vladis Vujnović, PMF

 

  

Organizacijski odbor:

 

Mr. sc. Ivo Allegretti, Seizmološka služba, PMF, Zagreb

Mr. sc. Alica Bajić, predsjednica Hrvatskog meteorološkog društva

Prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, PMF, Zagreb

Goran Crnković, prof., ravnatelj,  Državni arhiv Rijeka

Prof. dr. sc. Branko Grisogono, PMF, Zagreb

Prof. dr. sc. Davorka Herak, PMF, Zagreb (koordinator)

Prof. dr. sc. Marijan Herak, PMF, Zagreb

Dr. sc. Branka Ivančan-Picek, zamjenica ravnatelja DHMZ-a

Doc. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, FF i Festival znanosti, Rijeka

Akademik Željko Kučan, tajnik Razreda za prirodne znanosti HAZU

Mr. sc. Vlado Kuk, rukovoditelj Seizmološke službe RH, PMF, Zagreb

Doc. dr. sc. Snježana Markušić, PMF, Zagreb

Andre Mohorovičić, akademski kipar, Zagreb

Prof. dr. sc. Mirko Orlić, PMF, Zagreb

Doc. dr. sc. Zoran Pasarić, PMF, Zagreb

Dr. sc. Andrea Tomljenović, pomoćnica ministra za znanost, MZOŠ

 
   

 

Kontakt osoba:

Prof. dr. sc. Davorka Herak

Pročelnica Geofizičkog odsjeka

e-mail: herak@irb.hr

tel: 01 460 5914

fax: 01 468 0331