Nastup Geofizičkog odsjeka PMF-a na 12. Smotri Sveučilišta

(Studentski centar, Zagreb, 10. – 12. travnja 2008.)

     
 

PMF je na 12. Smotri Sveučilišta u cjelini bio smješten u predvorje kino-dvorane SC-a.

Prezentacija Geofizičkog odsjeka održana je u četvrtak, 10. travnja, u kino dvorani SC-a zajedno s ostalim prezentacijama PMF-a u vremenu od 12:15 do 13:30 sati.

Dužnost koordinatorice za predstavljanje Geofizičkog odsjeka na 12. Smotri Sveučilišta obavljala je Iva Kavčić, dipl. inž., asistentica, u suradnji s kolegama s Geofizičkog odsjeka (dr. sc. Antun Marki, viši predavač, mr. sc. Ivica Sović,  dipl. inž. Marko Pavić, asistent, dipl. inž. Eugen Vujić, asistent, dipl. inž. Josip Stipčević, asistent, Mladen Rupčić, student) koji su sudjelovali kao organizacijski i izvršni tim prije i za vrijeme Smotre.

U postavljanju našega štanda sudjelovali su, osim koordinatorice dipl. inž. Ive Kavčić i dr. sc. Antun Marki, mr. sc. Ivo Allegretti, dipl. inž. Eugen Vujić, dipl. inž. Josip Stipčević i Mladen Rupčić. Mr. sc. Davor Kudrnovski, tehničar gosp. Zlatko Matica i gosp. Mario Šobar pomogli su u pripremi računala, izloženih meteoroloških instrumenata i oko opremanja štanda.

 

Na štandu su izloženi:

 • Pokus s burom;

  Pokus s burom je originalno pripremljen i prikazan u Tjednu Fizike (2005. godine) na Geofizičkom odsjeku. Njime je na neposredan i zanimljiv način prikazan meteorološki fenomen karakterističan za naše područje. Ovom pokusu naš štand duguje veliku posjećenost, što je velikim dijelom zasluga i dežurnih djelatnika i studenata koji su sudjelovali u “kuhanju” bure.

 • Analogni seizmograf;

  Analogni seizmograf su pripremili i postavili mr. sc. Ivo Allegretti i dipl. inž. Josip Stipčević.

 • Ručni anemometar i higrograf s pripadnim kratkim objašnjenjima;

 • Poster koji prezentira sve tri struke na geofizici (meteorologija, oceanografija i seizmologija) na engleskom jeziku, te posteri o aktualnim temama iz polja geofizike (također na engleskom jeziku);

 • Poster posvećen Andriji Mohorovičiću;

 • Putem računala i LCD projektora prezentirana su sva tri smjera na studiju geofizike
  Prof. dr. sc. Marijan Herak, prof. dr. sc. Davorka Herak, te prof. dr. sc. Mirko Orlić pripremili su atraktivne i zanimljive PowerPoint prezentacije koje su privlačile pozornost posjetitelja.

Informacije o struci davane su uglavnom putem letaka koji su sadržavali osnovne podatke o Geofizičkom odsjeku i sadržaju studijskih smjerova, te usmeno, čime je ostvaren neposredan kontakt s posjetiocima, najvećim dijelom maturantima i njihovim profesorima i roditeljima, te nešto manjim dijelom studentima fizike prve i druge godine i studentima ostalih fakulteta. Letci su se pokazali veoma praktičnim izvorom informacija te ih je podijeljeno oko 400 komada.

Nastup Geofizičkog odsjeka PMF-a je bio zanimljiv i zapažen. Pokus s burom i analogni seizmograf pokazali su se kao glavna atrakcija štanda Geofizike. Također, zanimljive su bile i prezentacije o Andriji Mohorovičiću i raznim područjima istraživanja u geofizici, a djelatnici i studenti su s puno entuzijazma promovirali Odsjek. Sve ovo je prepoznato od strane Sveučilišta u Zagrebu i nagrađeno priznanjem za najbolju promidžbu, koju je dobio i Biološki odsjek PMF-a
(više na stranicama Sveučilišta u Zagrebu).  

 

Nastup Geofizičkog odsjeka PMF-a na 12. Smotri Sveučilišta (od 10. do 12. travnja 2008.) pomogli su:

 

1. djelatnice i djelatnici Geofizičkog odsjeka:

-  prof. dr. sc. Davorka Herak

-  prof. dr. sc. Marijan Herak

prof. dr. sc. Mirko Orlić

dr. sc. Antun Marki

dr. sc. Maja Telišman-Prtenjak

mr.sc. Ivo Allegretti

mr.sc. Davor Kudrnovski

mr.sc. Ivica Sović

     -  Iva Kavčić, dipl. inž.- koordinatorica za predstavljanje Geofizičkog odsjeka

Marko Pavić, dipl.inž.

Josip Stipčević, dipl. inž.

-  Eugen Vujić, dipl. inž.

-  g. Zlatko Matica, tehničar

-  g. Mario Šobar, domar

 

2. studentice i studenti Geofizike: 

    pomoć tijekom priprema i same Smotre:

 -   Mladen Rupčić

    dežurstva na štandu Geofizike:

-  Zrinko Bahorić

-  Aleksandar Licul

-  Marko Malenica

-  Vedrana Džaja

-  Iva Sakić

-  Ivana Kelava

-  Barbara Sušanj

-  Nikolina Ban

-  Ivan Smiljanić

-  Kristijan Ružman

-  Matilda Jelić

-  Katarina Ružić

-  Lamjana Jurčec

-  Ines Drožđan

-  Stipo Sentić

-  Miran Stojnić

-  Velimir Milić

-  Tomislav Džoić

-  Boris Mifka

-  Karmen Babić

-  Josipa Havidić

-  Bernarda Krulić

 

3. Ostali: 

-  Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, prodekan za nastavu PMF-a

-  Doc. dr. sc. Darko Androić, Fizički odsjek PMF-a

-  Kolegice i kolege s Fizičkog odsjeka PMF-a

 <<