Casopis Geofizika

2010. - sto godina od otkrića Mohorovičićevog diskontinuiteta

100. godišnjica inženjerske seizmologije u Hrvatskoj

     
       
Nove stranice Geofizičkog odsjeka:

http://www.pmf.hr/geof

 

 

 

[više]

 
 

web: Ines Ivančić